Izjava o digitalnoj pristupačnosti Gradske knjižnice Orahovica

Gradska knjižnica Orahovica obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na lokaciju Gradske knjižnice Orahovica na adresi www.gradskaknjiznicaorahovica.hr.

Status usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Gradska knjižnica Orahovica provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

Mogućnost opažanja

Na mrežnim stranicama nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme, za osobe s oštećenjem vida.

Operabilnost

Na stranici ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom. Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta. Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta. Dio tekstova je prikazan u obliku slike. U nekim dokumentima ili obrascima koriste se nestandardni fontovi čija je veličina manja ili veća od 12 pt. Pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke već su skenirani i na taj način postavljeni na stranice. Pri spremanju sadržaja u različitim formatima ne pruža se mogućnost izbora načina pohrane sadržaja između memorije uređaja i vanjske memorije. Na stranici ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama.

Razumljivost

Na pojedinim stranicama, gdje ima više teksta, nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te se uz sadržaj ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu. Alternativni načini prezentacije informacija trenutno nisu dostupni.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 09. rujna 2020. temeljem samoprocjene koju je provela Gradska knjižnica Orahovica.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Gradskoj knjižnici Orahovica možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Gradske knjižnice Orahovica na sljedećim kontaktima:

Jelena Mihelčić, dipl. knjižničarka i prof. ped.
– telefonom: 098/9522232
– elektroničkom poštom: gkorahovica@gmail.com
– poštom na adresu: Gradska knjižnica Orahovica, Trg pl. Mihalovića 1, 33515 Orahovica

Gradska knjižnica Orahovica dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr