Članarina

dnevna članarina – 10,00 kn

mjesečna članarina – 20,00 kn

učenici i studenti – 60,00 kn

odrasli – 80,00 kn

obiteljska članarina – 100,00kn

 

Članarina vrijedi godinu dana od dana uplate i može se uplatiti u dva obroka.

 

Zakasnina (više od 15 dana) po danu i knjizi – 1,00 kn, a zakasnina za vizualnu građu (više od 3 dana) iznosi – 5,00 kn po danu i jedinici posuđene građe.